Széchényi György (1605 - 1695) esztergomi érsek 1691. október 9-én kiváltságlevelet adományozott Érsekújvárnak, amelyben városi rangra emelte. A kiváltságlevél másolata megtekinthető a városi hivatalban. Csanádi, pécsi, veszprémi, győri és kalocsai, végül 1685. március 21-től esztergomi érsek volt. 1695. február 18. hunyt el Pozsonyban, ahol a Szent Márton Dómban nyugszanak földi maradványai. A főtéren a valóságtól nagyobb szobra áll. A Ferenc-rendi kolostor falát Széchényi György emléktáblája díszíti.  A szobor Szilágyi Tibor szobrászművész alkotása.